Certification KRVE

ISO 9001:2008

Quality requirements with emphasis on customer satisfaction

De Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht voldoet aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit certificaat is uitgegeven door DNV GL, en geldig tot april 2018. 

De Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht stelt zich ten doel de continuïteit van de kwaliteit te waarborgen door:
- Een klant- en servicegericht handelen;
- Actief op het gebied van verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening;
- State-of-the-art materiaal.

De vereniging streeft ernaar in alle omstandigheden tijdig en met voldoende materieel haar dienstverlenende taken uit te voeren met een volcontinu operationele bezetting. De dienstverlening is conform de richtlijnen van de Nederlandse Bootlieden Vereniging. Daarbij houden zij eigen en andermans veiligheid voortdurend in het oog gehouden. Met alle informatie uit het havengebied gaan wij op een integere wijze om.

Bekijk hier het certificaat.

VCA* 2008/5.1

Veiligheid op de werkplek

De KRVE is op het gebied van veiligheid VCA gecertificeerd door DNV GL. Het certificaat is geldig tot april 2018. Het VGM systeem van de KRVE is gericht op het bewaken en continu verbeteren van de veiligheid en arbeidsomstandigheden voor de leden en medewerkers en de milieueffecten in het algemeen.

We toetsen onze VGM activiteiten en het systeem regelmatig aan de uitgangspunten, aan de wetgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Tijdens het werk houden wij eigen en andermans veiligheid voortdurend in het oog. 

Bekijk hier het certificaat.

A.J. van Kuijk

Certificering roeiersbedrijf Dordrecht

A.J. van Kuijk B.V, het roeiersbedrijf uit Dordrecht, is onderdeel van de KRVE. Kuijk heeft dezelfde ISO 9001:2008 en VCA*2008/5.1 certificering en werkt onder dezelfde veiligheidseisen als de KRVE.

Bekijk hier het ISO 9001:2008 certificaat. 

Bekijk hier het VCA*2008/5.1 certificaat.