Wat wij doen

Afmeren & ontmeren

24 uur per dag, 7 dagen in de week

De belangrijkste werkzaamheden van de KRVE is het onder allerlei weersomstandigheden, op allerlei afmeerlocaties het vast- en losmaken van zeeschepen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het gehele jaar door. Met een vlet, zo heet de werkboot, varen wij naar het betreffende schip toe. Daar aangekomen pakken wij, in samenwerking met de bemanning van het schip, de touwen (trossen of draden) op. Vervolgens varen wij deze naar de kant, waar collega roeiers zich over de tros ontfermen en vastmaken aan de afmeerconstructie. Dit gebeurt gedeeltelijk met de hand en gedeeltelijk met de winchwagen. Dit is een speciaal door ons ontwikkelde wagen met een gemotoriseerde katrol (winch) die de tros binnenhaalt. De roeiers beschikken over een uitgebreid arsenaal – veelal in eigen huis ontwikkelde – hulpmiddelen.

Er wordt met een vierploegen systeem gewerkt volgens een afgesproken rooster. Bij een tekort aan roeiers door het te grote werkaanbod, wordt de ploeg die thuis stand-by dienst heeft, opgeroepen. Hierdoor is de KRVE zeer flexibel en zijn te allen tijde voldoende roeiers beschikbaar.

Verhalen van zeeschepen

Van A naar B zonder tijdverlies

Het verhalen van zeeschepen maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de KRVE. Verhalen is het losmaken van zeeschepen van locatie A en het weer vastmaken op locatie B. Verhalen langs de wal kan ook, hiermee verplaatst een zeeschip zich over een bepaalde afstand langs de kade.

Er wordt vanuit drie posten gewerkt, te weten Waalhaven, Botlek en Europoort/Maasvlakte.  In het havengebied van Rotterdam liggen de werkvletten over dertien locaties verspreid, zodat er overal zonder tijdverlies roeiers en materiaal beschikbaar zijn voor het afmeren, ontmeren en verhalen.

Vervoer van loodsen

Efficiëntie en beschikbaarheid 24/7

Het gehele jaar door, 24 uur per dag en 7 dagen per week, verzorgt de KRVE het vervoer van loodsen in de Rotterdamse haven. Hiervoor heeft zij bemande snelle vaartuigen en een negental Mercedes taxi’s inclusief chauffeur tot haar beschikking.

Werkverdelers coördineren dit vervoer en zorgen dat de loodsen op tijd aan boord van zeeschepen zijn en ook weer op tijd van boord worden gehaald. De loodsen worden dan naar een nieuwe reis gebracht of terug naar hun posten. Deze vorm van samenwerking bestaat al ruim 45 jaar en is uit praktische overwegingen ontstaan. Beide technisch nautische dienstverleners hebben met scheepsbewegingen te maken en zijn dus vaak tegelijkertijd aanwezig, de roeiers met vervoer, de loods zonder vervoer.

Uitzetten van olieschermen

Veilig en snel

Voor het bestrijden van olie- of andere vervuiling bestaat er bij de KRVE de mogelijkheid werkvletten en schippers in te huren voor het uitzetten van olieschermen.

Hulp bij calamiteiten

Handen, ogen en oren van de haven

Bij calamiteiten bestaan strikte regels, zodat voor iedereen de veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd is. Bij calamiteiten wordt er nauw samengewerkt met de havenautoriteiten. Hierdoor worden de onveilige situaties voor de roeier en zijn omgeving zo veel als mogelijk beperkt.

Door de samenwerkingsovereenkomst kunnen autoriteiten zoals het Havenbedrijf en de Zeehavenpolitie een beroep doen op de vloot en schippers van de KRVE. De KRVE zal de vloot en mensen beschikbaar stellen bij het controleren van de scheepvaart. Te allen tijde moeten er dan autoriteiten op de vloot van de KRVE aanwezig zijn.

Innoveren van het havenwezen

De kracht van samenwerken

Allerlei innovaties op het gebied van efficiëntie, regelgeving en veiligheid worden in samenwerking met de KRVE ontwikkeld. Mede hierdoor is de KRVE internationaal toonaangevend met haar innovatieve producten en is de Rotterdam Promotie Prijs 2010 aan de KRVE toegekend.

Een van deze nieuwe ontwikkelingen is ShoreTension.

U kunt meer informatie hierover vinden op: www.shoretension.nl